Sezon
II
yarışmacılar
694

Imperia Online Sonsuz Şöhret- 14.03.2022 (Pazartezi) server saati saat 15:00’da başlıyor [GMT + 2]
- Kayıt: ücretsiz.

Genel kurallar:- Oyunun 6. versiyonu için 20. seviyeden yüksek olan hesaplar kaydolabilir. Bu koşul, oyunun 5. versiyonuna ait hesaplar için geçerli değildir. V5 hesapları, 500 puandan fazla puana sahip olması ve en az 1 hafta önce kayıtlı olması gerekir. Imperia Online ofisinde çalışanlar katılamaz.

Turnuvanın kurallarıSonsuz Şöhret turnuvası 8 farklı aşamaya bölünmüştür ve her aşamanın kendine özgü kuralları vardır:

1. İttifaklar aşaması - süre: 2 gün - oyuncular ittifaklar oluşturur.
- Bu aşamanın sonunda tüm ittifaklar kilitlenir ve tüm üyeler ittifaklarından ayrılamaz veya başka bir ittifaka katılamaz.
- İttifaklar Aşaması sırasında tüm saldırılar yasaktır.
- Aşama sona ermeden önce herhangi bir ittifaka katılmayan oyuncular varsa bloke edilecekler ve devam edemeyecekler.
- Lider, aşamanın son 5 saatinde İttifak üyelerini kovamaz.
- İttifak üyeleri aşamanın son 5 saatinde İttifaktan ayrılamazlar.
- İttifakı olmayan oyuncular, aşamanın son 5 saatinde hiçbirine katılamazlar.

2. Gelişim aşaması - süre: 5 veya 7 gün - bu aşamadaki tüm oyuncuların amacı net puan toplamak ve böylece ittifakın net değerini arttırmaktır.
- Oyuncular arası saldırılara izin verilir, ancak ittifakların birbirlerine savaş ilan etmesine izin verilmez.
- Diyarda oluşturulan ittifakların toplam sayısına göre, aşama en az 64 ittifak olması durumunda 5 gün, oluşturulan ittifakların 64’ten az olması durumunda 7 gün sürecektir. Böylece gelişim aşamasının sonunda net puanlara göre sıralanan ilk 64 veya ilk 32 ittifak (toplam sayılarına göre) Genel sıralamada rekabet etmeye devam eder ve bir sonraki aşamaya geçer.
- Yukarıda belirtilen sıralamada başarısız olan ve sırasıyla Kalifikasyonlar aşamasına geçemeyen tüm ittifaklar, Sonsuz Şöhret sıralaması adlı başka bir özel sıralama listesinde yer alan turnuvaya katılmaya devam eder.

3. Kalifikasyonlar - süre: 2 gün veya kullanım dışı(oluşturulan ittifakların sayısına bağlı olarak)

Genel Sıralama: Gelişim aşamasını başarıyla geçen 64 ittifakın tümü aşağıdaki gibi 4 gruba ayrılır:

- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 1, birinci grubun lideri olur
- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 2, ikinci grubun lideri olur
- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 3, üçüncü grubun lideri olur
- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 4, dördüncü grubun lideri olur
- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 5, birinci gruba girer
- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 6, ikinci gruba girer
- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 7, üçüncü gruba girer
- Gelişim aşamasından sonraki sıralamada Takım 8. dördüncü gruba girer
ve bu şekilde dördüncü gruba giren 64 numaralı takıma kadar


- Takımın dağılımından sonra her bir ittifak, aşağıdaki sıraya göre sistem tarafından oluşturulan bir savaşta gruptaki başka bir ittifakla karşılaşacak:

- Grubun birincisine karşı gruptaki beşinci
- Grubun ikincisine karşı gruptaki altıncı
- Grubun üçüncüsüne karşı grupta yedinci
Ve bu şekilde grubun on ikincisine karşı grubun on altıncısına kadar

- Savaşlar 2 gün sürer ve direkt eleme prensibine göre yapılır.
- Kaybeden ittifaklar, Genel sıralamaya katılımlarını durdurur ve ek özel ödüller için diğer kaybeden veya sınıflandırılmamış ittifaklarla rekabet etmeye devam ettikleri "Sonsuz Şöhret" sıralamasına aktarılır.
- Şöhret Puanlarının doğrudan eleme ile hiçbir ilgisi olmasa da ve kaybeden ittifakların, "Sonsuz Şöhret" sıralamasına aktarılsa da, kazanan ittifaklar, aşamalar sırasında kazanılan Şöhret Puanlarını koruyacaklar, böylece olası bir yer değiştirmeden sonra, Genel Sıralamadaki performanslarına kıyasla yeterli sayıda Şöhret puanına sahip olurlar.
- Savaşlar, aşamanın başında otomatik olarak ilan edilecektir.
- İttifak savaşında hiçbir ittifakın faaliyet göstermemesi ve savaş puanı biriktirmemesi durumunda net puanı daha az olan ittifak kazanır.

"Sonsuz Şöhret" sıralaması

Turnuva sırasında Kalifikasyonlara katılmayan veya Genel Sıralamadan düşen tüm takımlar, "Sonsuz Şöhret" adı verilen ayrı, özel bir grupta yarışacak.

- Bu gruptaki sıralama, Şöhret puanları ile tanımlanacaktır. İttifaklar birbirlerine karşı savaşırken Şöhret puanları kazanacaklar.
- Kalifikasyonlar aşamasının başlamasından sonra puanlama yürürlüğe girer.
- Şöhret puanlarının hesaplandığı formül, savaşan ittifak üyelerinin net puanlarını ve belirli ittifak savaşında kazanılan savaş puanlarını temsil eder - savaş ne kadar büyükse, kazanan o kadar fazla Şöhret puanı alır. Kazanan ittifakın net puanları, kaybeden ittifakın net puanlarından çok daha yüksekse, galibin kazanacağı Şöhret puanları, eşit/daha güçlü bir rakibe karşı kazandığı duruma göre daha az olacaktır.
- Yenilen ittifak Şöhret puanı almaz.
- Savaş sırasında iki ittifak 1 savaş puanı bile kazanamazsa Şöhret puanı alamazlar.
- Her ittifakın aynı anda yalnızca bir ittifakla savaşmasına izin verilir.
- Her ittifakın bir aşamada yalnızca bir savaş ilan etmesine izin verilir.
- Bu nedenle, bir ittifaka savaş ilan edilirse, başka bir ittifaka savaş ilan etmesine izin verilmeyecektir.
- Savaşlar, turnuvanın devam eden aşamasının bitiminden 24 saat öncesine kadar ilan edilebilir. Savaşlar 2 günden (veya son aşamada 3 günden) fazla sürmez.
- Bir ittifak, devam eden aşamada başka bir ittifaka savaş ilan etmez/savaşa katılmazsa, o dönem için Şöhret Puanı kazanma fırsatını kaybeder.


4. On altıncı finaller - süre: 2 gün

Genel sıralamalar: Kalifikasyonlar aşamasını başarıyla geçen 32 ittifak, aşağıdaki prensipte her bir özel grupta doğrudan elemede tekrar karşı karşıya gelir:

- Gruptaki beşinciye karşı gruptaki birinci
- Gruptaki ikinciye karşı gruptaki altıncı
- Gruptaki yedinciye karşı gruptaki üçüncü
- Grupta sekizinciye karşı grupta dördüncü.

- Savaşlar 2 gün sürer ve direkt eleme prensibine göre yapılır. Kaybeden ittifaklar, Genel sıralamaya katılımlarını durdurur ve ek özel ödüller için diğer kaybeden veya sınıflandırılmamış ittifakların geri akalanıyla rekabet etmeye devam ettikleri "Sonsuz Şöhret" sıralamasına aktarılır.
- İttifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için, Onaltıncı finallerin bitiminden sonra altı saatlik bir duraklama olacak. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

"Sonsuz Şöhret" sıralaması

- Sonsuz Şöhret sıralamasındaki tüm ittifaklar, Şöhret Puanları ve özel ödüller kazanmak için birbirleriyle savaşmaya devam ediyor. Önceki aşamadaki tüm kurallar ve kısıtlamalar geçerlidir.
- İttifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için Onaltıncı finallerin bitiminden sonra altı saatlik bir duraklama olacak. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

5. Sekizinci final - süre: 2 gün

Genel sıralamalar: Onaltıncı finallerin kazananları, aşağıda sıralanan ilkeye göre doğrudan bir elemede birbirleriyle karşı karşıya gelecekler:

- Grupta üçüncüye karşı grupta birinci
- Grupta ikinci, grupta dördüncü

- Sekizinci finalin bitiminden sonra ittifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için altı saatlik bir duraklama olacak. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

"Sonsuz Şöhret" sıralaması

- Sonsuz Şöhret sıralamasındaki tüm ittifaklar, Şan puanları ve özel ödüller kazanmak için birbirleriyle savaşmaya devam ediyor. Önceki aşamadaki tüm kurallar ve kısıtlamalar geçerlidir.
- İttifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için Sekizinci finalin bitiminden sonra altı saatlik bir duraklama olacak. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

6. Çeyrek final - süre: 2 gün

Genel sıralamalar: Sekizinci finaldeki tüm galipler, kazananı bu grupta belirlemek için doğrudan elemede birbirleriyle karşılaşacak.
- İttifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için Çeyrek finallerin bitiminden sonra altı saatlik bir ara verilecektir. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

"Sonsuz Şöhret" sıralaması

- Sonsuz Şöhret sıralamasındaki tüm ittifaklar, Şöhret puanları ve özel ödüller kazanmak için birbirleriyle savaşmaya devam ediyor. Önceki aşamadaki tüm kurallar ve kısıtlamalar geçerlidir.
- Çeyrek finallerin bitiminden sonra ittifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için altı saatlik bir ara verilecektir. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

7. Yarı finaller - süre: 2 gün

Genel sıralamalar: Çeyrek finaldeki tüm galipler (gruplarındaki son ittifaklar) birbirleriyle doğrudan bir elemede karşı karşıya gelecekler: 1. gruptaki kazanan 3. gruptaki kazanana karşı ve 2. gruptaki kazanan 4. gruptaki kazanana karşı.
- İttifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için Yarı Finallerin bitiminden sonra altı saatlik bir ara verilecektir. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

"Sonsuz Şöhret" sıralaması

- Sonsuz Şöhret sıralamasındaki tüm ittifaklar, Şöhret Puanları ve özel ödüller kazanmak için birbirleriyle savaşmaya devam ediyor. Önceki aşamadaki tüm kurallar ve kısıtlamalar geçerlidir.
- İttifakların bir sonraki aşamaya hazırlanmaları için Yarı Finallerin bitiminden sonra altı saatlik bir ara verilecektir. Duraklama sırasında saldırılar yasaktır.

8. Finaller - süre: 3 gün

Genel sıralamalar: Yarı Finallerdeki tüm kazananlar, turnuvanın galibini belirlemek için birbirleriyle yüzleşir. Bu arada, Yarı Finallerdeki tüm mağlup ittifaklar, Bronz madalya kazananını belirlemek için karşı karşıya gelir.

Önceki aşamalardan farklı olarak, savaş her iki karşılaşma için 3 gün sürer.

"Sonsuz Şöhret" sıralaması

Sonsuz Şöhret sıralamasındaki ittifaklar, Şöhret Puanları kazanmak ve özel ödüller için rekabet etmek için son savaşlarını gerçekleştirir.
Önceki aşamadaki tüm kurallar ve kısıtlamalar geçerlidir.

Turnuvanın ana özellikleri- Geliştirme hızı - х10.
- Tüm oyuncular, ağır bir ordu almaya yakın seviyelere geliştirilmiş binaları ve araştırmalar ile başlar.
- Global olaylar sadece diyarın başlangıcında mevcut olacak ve aşağıdaki gibi görünecek:
Kara Kale - diyarın 3. gününde
Harikaların Kafatası - diyarın 4. gününde
Bilgi Kulesi - diyarın 5. gününde
Ebedi Şato - diyarın 6. gününde
- Eğitici başlangıç yok.
- Ordunun bakımı, kullanıcının net puanlarından oluşturduğu yüzdeye bağlı olarak değişecektir.
- Turnuvanın her aşamasında casusluğa izin verilecektir.
- Düşman saldırısı ile bir kaleyi yok etmek, eskisinden 5 kat daha fazla askeri puan verecektir. Örneğin, 1. seviye yıkılmış bir kale artık 1 askeri puan yerine 5 verecek.
- Turnuvanın her aşamasının başında, yıkılan tüm kaleler otomatik olarak onarılacaktır.
- Saraylar yok.
- Toplanma noktaları yok.
- Tatil modu yok.
- Hesap bakıcılığına yalnızca ittifak içinde izin verilir.
- Bayram koruması yok.
- Günün Savaşçısı madalyası yok.
- Başarılar yok.
- Turnuvalar yok.
- Tapınak aboneliği yok.
- Günlük görevler yok.
- Teslim olma yok.
- İttifak eşyaları yok.
- Kaynak depoları yok.
- İttifak geliştirmesi yok.
- İttifak etkinliği yok.
- Ligler için madalya yok.
- Pazar fiyatları taban değerlerinde sabitlenecek ve turnuva boyunca değişmeyecektir. Yalnızca kaynak alışverişi (saldırı altında bile) seçeneği mevcut olacaktır. %15 sabit piyasa komisyonu vardır.
- Tüm oyuncular imparatorlukları için yönetim seçebilecek, ancak aşağıdaki değiştiriciler etkili olmayacak: Barbarlık – barbar sandıklarından %50 daha fazla kaynak; Derebeylik- eyaletlerdeki kalelerin ücretsiz onarımı; Krallık- bağımsız bir şehre yapılan saldırıdan sonra 3 büyüme puanı; Emperyalizm – %75 daha ucuz koloni kuruluşu; Uzak tesisler nedeniyle Mutluluk kaybı olmaz; %10 daha yüksek koloni verimliliği; Porsuk, Kömür, Nal, Granit ve Elmas dışındaki tüm özel kaynakların %100 daha büyük etkisi..
- Maksimum ittifak üyesi sayısı - 10.
- Oyuncular, varsayılan olarak Komutan konumunda bir İttifaka katılacak.
- İttifaklar, mevcut liderden memnun değillerse veya turnuvada aktif değilse yeni bir lider için oy kullanma hakkına sahiptir.
- Kalifikasyonlar aşamasından turnuvanın sonuna kadar saldırı menzilinde herhangi bir sınırlama olmayacaktır.
- Kalifikasyonlar aşamasından turnuvanın sonuna kadar oyuncuların diğer oyunculara yalnızca ittifaklarıyla savaş halinde olmaları koşuluyla saldırmalarına izin verilecektir.
- "Sonsuz Şöhret" sıralamada ittifaklar arası savaş ilan edilmesinin yanı sıra Genel sıralamalarda sistem tarafından ilan edilen savaşlar ücretsiz olacaktır.
- Bir aşamanın bitiminden önce hedefini vuramayan saldırı otomatik olarak geri dönecek
- "Sonsuz Şöhret" sıralamasında bir ittifakın turnuva boyunca bir defadan fazla başka bir belirli ittifaka savaş ilan etmesine izin verilmez.
- "Sonsuz Şöhret" sıralamasında ittifakların, üyeleri 5 kat daha yüksek net puana sahip ittifaklara savaş ilan etmesine izin verilmez.

Ödüller:- Genel sıralamadaki ilk 4 ittifak, turnuvadaki en büyük ödülleri alacak. Elmas ödülleri şu şekilde dağıtılacaktır: 1. sıra - 6 000 000 geçici elmas, 2. sıra - 4 000 000 geçici elmas, 3. sıra - 2 500 000 geçici elmas ve 4. sıra - 1 800 000 geçici elmas. Ödül, ittifak üyeleri arasında eşit olarak dağıtılır.
- "Sonsuz Şöhret" sıralamasında 1. ve 4. sıralar arasında yer alan İttifaklar, 1 200 000 geçici elmas için bir e-pin alacak ve "Sonsuz Şöhret" sıralamasında 5 ile 16. arasında sıralananlar 700 000 geçici elmas için bir e-pin alacak. Ödül, ittifak üyeleri arasında eşit olarak dağıtılacaktır.
- Turnuva sırasındaki olağanüstü başarılar için özel madalyalar verilecektir:

* Savaşın Efendisi, Şöhret Salonu için 1500 puan - turnuvanın Genel sıralamasında 1. sırada yer alan ittifakın tüm üyeleri.
* Savaş Ustası, Şöhret Salonu için 1000 puan - turnuvanın Genel sıralamasında 2. sırada yer alan ittifakın tüm üyeleri.
* Savaş Uzmanı, Şöhret Salonu için 500 puan - turnuvanın Genel sıralamasında 3. sırada yer alan ittifakın tüm üyeleri.
* Savaş Mahiri, Şöhret Salonu için 200 puan - turnuvanın Genel sıralamasında 4. sırada yer alan ittifakın tüm üyeleri.
* Saldırgan, Şöhret Salonu için 100 puan - turnuvanın Genel sıralamasında 9. ve 16. sıralar arasında yer alan ittifakların tüm üyeleri.
* Hakim, Şöhret Salonu için 50 puan - turnuvanın Genel sıralamasında 17. ve 32. sırada yer alan ittifakların tüm üyeleri.
* Savaşta doğan, Şöhret Salonu için 25 puan - turnuvanın Genel sıralamasında 1. ve 4. sırada yer alan ittifakların tüm üyeleri ve ayrıca "Sonsuz Şöhret" sıralamasında 1. ile 16. arasında yer alan ittifakların tüm üyeleri.


*İmperia Online ekibi, katılımcılara önceden bildirmeden veya açıklama yapmadan, her anda turnuvanın korullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.