Сезон
II
състезатели
694

Imperia Online Вечна слава- Старт на 14.03.2022 (понеделник) в 15:00 часа сървърно време [GMT +2].
- Безплатна регистрация.

Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво за версия 6 и акаунти с над 500 Точки и регистрирани поне една седмица преди началото на турнира за версия 5. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.

Структура на ТурнираТурнирът “Вечна слава” ще се проведе в 8 обособени етапа, всеки от който има специфични правила:

1. Етап Съюзи - времетраене: 2 дни - играчите започват да сформират Съюзи.
- След приключването на етапа всички Съюзи се заключват и играчите нямат право да напускат текущия си Съюз или да се присъединяват в нов.
- Всички атаки са забранени по време на Етап Съюзи.
- Ако има играчи без съюз до края на етапа, то те ще бъдат блокирани и няма да могат да продължат участието си в турнира.
- Лидерът няма да може да гони членове от Съюза в последните 5 часа от етапа.
- Членовете на даден Съюз няма да могат да го напускат в последните 5 часа от етапа.
- Играчите без съюз няма да могат да се присъединят към такъв през последните 5 часа от етапа.

2. Етап Развитие - времетраене: 5 или 7 дни - целта на играчите е да трупат нетни точки, като така повишават общата нетна стойност на Съюза.
- Всички атаки между играчи са позволени, но Съюзите не могат да обявяват войни.
- В зависимост от тоталният брой на създадени Съюзи в Света, Етап Развитие ще трае 5 дни при поне 64 Съюза или 7 дни при по-малко от 64 Съюза. Така, Топ 64-те или Топ 32-те Съюза(в зависимост от тоталният брой) по нетни точки в края на Етап Развитие продължават да се борят в Генералната класация и прогресират към следващият етап.
- Съюзите, които не успеят да се Класират в гореспоменатите позиции и съответно да напреднат към Етап Квалификации, продължават участието си в Турнира в специална, обособена класация наречена “Вечна слава”.

3. Етап Квалификации - времетраене: 2 дни или неналичен(в зависимост от броя създадени Съюзи)

Генерална Класация: 64-те Съюза, които са преминали успешно Етап Развитие биват групирани в четири(4) групи, както следва:

- Отбор 1 в класирането след Етап Развитие става лидер на първа група
- Отбор 2 в класирането след Етап Развитие става лидер на втора група
- Отбор 3 в класирането след Етап Развитие става лидер на трета група
- Отбор 4 в класирането след Етап Развитие става лидер на четвърта група
- Отбор 5 в класирането след Етап Развитие влиза в първа група
- Отбор 6 в класирането след Етап Развитие влиза във втора група
- Отбор 7 в класирането след Етап Развитие влиза в трета група
- Отбор 8 в класирането след Етап Развитие влиза в четвърта група
и тн. до шестдесет и четвъртият отбор, който влиза в четвърта група.


- След разпределението на отборите, всеки Съюз ще се изправи срещу друг Съюз от групата в системно обявена война на следния принцип:

- Първият от групата срещу Петият от групата
- Вторият от групата срещу Шестият от групата
- Третият от групата срещу Седмият от групата
и тн. до Дванадесетия от групата срещу Шестнадесетия от групата.

- Войните траят точно 2 дни и са на принципа на директната елиминация.
- Загубилите съюзи приключват участието си в генералната класация, но биват пренесени в класацията “Вечна слава”, където продължават да се борят с останалите некласирани или отпаднали Съюзи за допълнителни, специални награди.
- Макар и Точките Слава да нямат отношение в директната елиминация и отпадналият Съюз да бива прехвърлян в Класация “Вечна слава”, то Съюзите победители ще запазват направените Точки Слава през етапите, за да могат след евентуално преместване да имат адекватен брой Точки Слава спрямо представянето си в Генералната Класация.
- Войните ще бъдат автоматично обявени в началото на етапа.
- Ако никой от Съюзите не прояви активност и не натрупа Военни точки във войната, то за победител се излъчва Съюзът с по-малко нетни точки.

Класация “Вечна слава”

Всички отбори, които не са се Класирали за Квалификациите или отпадат от Генералната Класация по време на турнира ще се съревновават в обособена, специална група, наречена “Вечна слава”.

- Класирането в тази класация ще се извършва по Точки Слава. Съюзите ще трупат Точки Слава чрез воюване един с друг.
- Точкуването става активно след старта на етап Квалификация.
- Точките Слава се изчисляват по формула, вземаща под внимание нетните точки на членовете на воюващите Съюзи, както и направените Военни точки за конкретната война - колкото по-грандиозна е войната, толкова повече Точки Слава ще получи победителят. Ако Съюзът победител надвишава многократно нетните точки на загубилият Съюз, то точките Слава, които би придобил биха били по-малко, отколкото ако победи срещу равностоен/по-силен противник.
- Победеният Съюз не получава Точки Слава.
- Ако два Съюза не успеят да придобият дори 1 Военна точка във войната, то те няма да спечелят Точки Слава.
- Всеки Съюз има право да бъде във война само с един Съюз в даден момент.
- Всеки Съюз има право да обяви само 1 война в конкретния етап.
- Респективно, ако на даден Съюз е обявена война, то той не може да обявява война на друг Съюз.
- Обявяването на война може да се случи единствено до 24 часа преди края на текущия етап от Турнира. Войните могат да траят максимум 2 (или 3 за финалният етап) дни.
- Ако даден Съюз не обяви/не влезе във война с друг Съюз по време на текущата фаза, то той губи възможността да натрупа Точки Слава за конкретния период.


4. Етап Шестнайсетинафинал - времетраене: 2 дни

Генерална Класация: 32-те Съюза, които са преминали успешно Етап Квалификация отново се изправят един срещу друг в директна елиминация във всяка конкретна група на следния принцип:

- Първият от групата срещу Петият от групата
- Вторият от групата срещу Шестият от групата
- Третият от групата срещу Седмият от групата
- Четвъртият от групата срещу Осмият от групата.

- Войните траят точно 2 дни и са на принципа на директната елиминация. Загубилите съюзи приключват участието си в генералната класация, но биват пренесени в класацията “Вечна слава”, където продължават да се борят с останалите некласирани или отпаднали Съюзи за допълнителни, специални награди.
- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап Шестнайсетинафинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.

Класация “Вечна слава”

- Съюзите в класация “Вечна слава” продължават да провеждат войни с цел натрупване на Точки Слава, чрез които се борят за специалните награди. Всички правила и ограничения са идентични с тези от предишната фаза.
- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап Шестнайсетинафинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.


5. Етап Осминафинал - времетраене: 2 дни

Генерална Класация: победителите от Етап Шестнайсетинафинал ще се изправят един срещу друг в директна елиминация на следния принцип :

- Първият от групата срещу Третият от групата
- Вторият от групата срещу Четвъртият от групата

- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап Осминафинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.

Класация “Вечна слава”

- Съюзите в класация “Вечна слава” продължават да провеждат войни с цел натрупване на Точки Слава, чрез които се борят за специалните награди.
Всички правила и ограничения са идентични с тези от предишната фаза.
- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап Осминафинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.


6. Етап Четвъртфинал - времетраене: 2 дни

Генерална Класация: победителите от Етап Осминафинал се изправят един срещу друг в директна елиминация за да определят победителят за конкретната Група.
- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап Четвъртфинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.

Класация “Вечна слава”

- Съюзите в класация “Вечна слава” продължават да провеждат войни с цел натрупване на Точки Слава, чрез които се борят за специалните награди.
Всички правила и ограничения са идентични с тези от предишната фаза.
- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап Четвъртфинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.

7. Етап Полуфинал - времетраене: 2 дни

Генерална Класация: победителите от Етап Четвъртфинал (последните останали в групата си), ще се изправят един срещу друг в директна елиминация на принципа : победителят от Група 1 срещу победителят от Група 3 и победителят от Група 2 срещу победителят от Група 4.
- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап полуфинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.

Класация “Вечна слава”

- Съюзите в класация “Вечна слава” продължават да провеждат войни с цел натрупване на Точки Слава, чрез които се борят за специалните награди.
Всички правила и ограничения са идентични с тези от предишната фаза.
- Пауза от 6 часа, в която Съюзите ще имат време да се подготвят за следващия Етап, ще бъде налична след края на Етап Полуфинал. Всички атаки са забранени по време на паузата.

8. Етап Финал - времетраене: 3 дни

Генерална Класация: победителите от Полуфинала се изправят един срещу друг за определяне на победител в турнира. Междувременно, загубилите в Полуфинала се изправят един срещу друг за определяне на Бронзовия медалист.

За разлика от предишните етапи, тук войната трае 3 дни и за двете срещи.

Класация “Вечна слава”

Съюзите в класация “Вечна слава” провеждат последни войни с цел натрупване на Точки Слава, чрез които се борят за специалните награди.
Всички правила и ограничения са идентични с тези от предишната фаза.

Основни специфики на турнира- Скорост на развитие - х10.
- Всички играчи стартират с развити сгради и проучвания, близки до получаването на тежка армия.
- Глобални събития ще бъдат налични единствено в началото на света и ще се появяват по следния принцип :
Мрачната крепост - ден 3 от началото на света
Черепът на изобилието - ден 4 от началото на света
Кулата на знанието - ден 5 от началото на света
Вечният замък -ден 6 от началото на света
- Без туториъл.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Шпионажът е разрешен във всеки етап от турнира.
- Разрушаване на крепост с вражеска атака ще дава 5 пъти повече военни точки отколкото досега. Например, разрушена крепост ниво 1 вече ще дава 5, вместо 1 военна точка.
- В началото на всеки етап от турнира всички разрушени крепости ще бъдат поправени автоматично.
- Без замъци.
- Без сборни пунктове.
- Без ваканционен мод.
- Наглеждане на акаунта е позволено само в рамките на съюза.
- Без празнична протекция.
- Без медал Воин на деня.
- Без постижения.
- Без турнири.
- Без абонамент за храма.
- Без ежедневни задачи.
- Без капитулация.
- Без съюзни предмети.
- Без ресурсни находища.
- Без съюзно развитие.
- Без съюзни събития.
- Няма да се раздават медали за лигите.
- Цените на пазара ще бъдат фиксирани на базовите си стойности и няма да се променят по време на целият турнир. Ще бъде налична единствено опция за размяна на ресурси дори под атака. Има фиксирана пазарна комисионна от 15%.
- Играчите ще могат да избират управления за империите си, но следните модификатори няма да влияят: Варваризъм – 50% повече ресурси от варварски сандъци; Феодализъм - Безплатна поправка на крепости в провинциите; Монархия - 3 точки растеж при удар по независим град; Империализъм – 75% по-евтино основаване на колонии; Без загуби на щастие от отдалечени владения; 10% по- висока събираемост на колониите; 100 имперски мили бонус логистика; 100% по-голям ефект на всички специални ресурси с изключение на тис, въглища, подкова, гранит и диаманти.
- Максимален брой членове в съюз - 10.
- Играчите ще се присъединяват в съюз с позиция на Командир по подразбиране.
- Съюзите имат право да гласуват за нов лидер, ако не са доволни от стария или той не е активен в турнира.
- От етап Квалификации до края на турнира, ограничението за атакуване по обхват ще бъде деактивирано.
- От етап Квалификации до края на турнира, играчите могат да нападат други играчи единствено ако са във война с техният съюз.
- Обявяването на война между съюзите намиращи се в класацията “Вечна слава”, както и служебно обявените такива в Генералната класация, няма да струват нищо на съюзите.
- Атаките, които не са ударили преди края на дадена фаза, се връщат автоматично.
- В класация “Вечна слава” даден съюз не може да обявява война на конкретен друг съюз повече от 1 път за целия турнир.
- В класация “Вечна слава” съюзите не могат да обявяват война на съюзи, които са с над 5 пъти повече нетни точки на членовете.

Награди:- Съюзите, завършили в топ 4 на Генералната Класация, ще получат големите награди на турнира. Диамантените награди са разпределени по следния начин: 1-во място - 6 000 000 временни диаманта, 2-ро място - 4 000 000 временни диаманта, 3-то място - 2 500 000 временни диаманта и 4-то място - 1 800 000. Наградата се разпределя по равно между членовете на Съюза.
- Съюзите, класирани от 1-во до 4-то място в класация “Вечна слава”, ще получат ваучер за 1 200 000 временни диаманта, а Съюзите класирани от 5-то до 16-то място в класация “Вечна слава” ще получат ваучер за 700 000 временни диаманта. Наградата се разпределя по равно между членовете на Съюза.
- Специални медали ще бъдат раздадени на играчите, спрямо класирането на Съюза им в Класациите:

* Властелин на Войната, 1500 точки за Зала на Славата - всички играчи от Съюза класиран на първо място в генералната класация на турнира.
* Господар на Войната, 1000 точки за Зала на Славата - всички играчи от Съюза класиран на второ място в генералната класация на турнира.
* Експерт във Войната, 500 точки за Зала на Славата - всички играчи от Съюза класиран на трето място в генералната класация на турнира.
* Вещ във Войната, 200 точки за Зала на Славата - всички играчи от Съюзите класирани между четвърто и осмо място в генералната класация на турнира.
* Агресор, 100 точки за Зала на Славата - всички играчи от Съюзите класирани между девето и шестнадесето място в генералната класация на турнира.
* Доминатор, 50 точки за Зала на Славата - всички играчи от Съюзите класирани между седемнадесето и тридесет и второ място в генералната класация на турнира.
* Роден в битка, 25 точки за Зала на Славата - всички играчи от Съюзите класирани между 1-во и 4-то място в генералната класация на турнира, както и всички играчи от Съюзите класирани от 1-во до 16-то място в класацията “Вечна слава”


*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.