Сезона
II
натпреварувачи
696


Фаза Развој - целта на играчите е да собираат нето економски поени, со тоа што ќе ја зголемуваат вкупната нето вредност на Сојузот.
- Сите напади помеѓу играчи се дозволени, но Сојузите не можат да објавуваат војни.
- Сојузите кои нема да успеат да се Рангираат на горенаведените позиции и соодветно да напреднат кон Фаза Квалификации, го продолжуваат своето учество во Турнирот во специјално, одделено рангирање наречено “Вечната слава”.