Сезона
II
натпреварувачи
696


Фаза Сојузи - играчите почнуваат да формираат Сојузи.
- После крајот на фазата сите Сојузи се заклучуваат и играчите немаат право да го напуштаат моменталниот Сојуз или да се придружуваат во нов.
- Сите напади се забранети за време на Фаза Сојузи.
- Ако има играчи без сојуз до крајот на фазата, тие ќе бидат блокирани и нема да можат да продолжат со учество во турнирот.
- Лидерот нема да може да исфрла членови од Сојузот во последните 5 часа од фазата.
- Членовите на даден Сојуз нема да можат да го напуштаат во последните 5 часа од фазата.
- Членовите без сојуз нема да можат да се придружуваат кон сојуз во последните 5 часа од фазата.