Сезона
II
натпреварувачи
696
Богатство за шампиони

Богатство за шампиони

Сојузите кои завршиле на првите 4 места во Генералното рангирање на турнирот, ќе добијат ваучери за дијаманти како што следува: 1-во место - 6 000 000 привремени дијаманти, 2-ро место - 4 000 000 привремени дијаманти, 3-то место - 2 500 000 привремени дијаманти и 4-то место - 1 800 000 привремени дијаманти. Наградата се распределува подеднакво помеѓу членовите на Сојузот.
Дар за победници

Дар за победници

Сојузите рангирани од 1-во до 4-то место во рангирање “Вечната слава” ќе добијат ваучер за 1 200 000 привремени дијаманти, а Сојузите рангирани од 5-то до 16-то место во рангирање “Вечната слава” ќе добијат ваучер за 700 000 привремени дијаманти. Наградата се распределува подеднакво помеѓу членовите на сојузот.
Бог на Војната

Бог на Војната

Сите играчи од Сојузот кој се рангирал на прво место во генералното рангирање на турнирот ќе ја имаат честа да го поседуваат овој златен медал на своите профили.

Господар на Војната

Господар на Војната

Сите играчи од Сојузот кој се рангирал на второ место во генералното рангирање на турнирот ќе ја имаат честа да го поседуваат овој сребрен медал на своите профили.
Експерт во Војната

Експерт во Војната

Сите играчи од Сојузот кој се рангирал на трето место во генералното рангирање на турнирот ќе ја имаат честа да го поседуваат овој бронзен медал на своите профили.
Вешт во Војната

Вешт во Војната

Сите играчи од Сојузите кои се рангирале помеѓу 4-то и 8-мо место во генералното рангирање на турнирот ќе ја имаат честа да го поседуваат овој специјален медал на своите профили.
Агресор

Агресор

Сите играчи од Сојузите кои се рангирале помеѓу 9-то и 16-то место во генералното рангирање на турнирот ќе ја имаат честа да го поседуваат овој специјален медал на своите профили.
Доминатор

Доминатор

Сите играчи од Сојузите кои се рангирале помеѓу 17-то и 32-ро место во генералното рангирање на турнирот ќе ја имаат честа да го поседуваат овој специјален медал на своите профили.
Роден во битка

Роден во битка

Сите играчи од Сојузите кои се рангирале помеѓу 1-во и 4-то место во генералното рангирање на турнирот, како и сите играчи од Сојузите кои се рангирале од 1-во до 16-то место
во рангирање “Вечната слава” ќе ја имаат честа да го поседуваат овој специјален медал на своите профили.